Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Aktuality

  • Aktuality
  • 12.10.2020

Zrýchlená registrácia ochranných známok v SR od 1.10.2020

Dňa 30.9.2020 zverejnil Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „Úrad“) vo svojej tlačovej správe informáciu o tom, že zavádza zrýchlený postup zverejnenia prihlášky ochrannej známky, čím chce urýchliť celé konanie o prihláške ochrannej známky. Úrad garantuje, že pokiaľ prihlasovateľ ochrannej známky splní niekoľko základných podmienok, bude jeho prihláška zverejnená do 30 pracovných dní. To má mať za následok zrýchlenie celého konania o prihláške ochrannej známky v priemere o 1 až 2 mesiace. Tento zrýchlený systém sa volá Fast Track.

Celý článok
  • 17.07.2020

Upozornenie na nekalú súťaž subjektov vydávajúcich sa za verejné registre

Počas uplynulých dní sa viacerí naši klienti stretli s aktivitami dvoch firiem, ktorých podnikateľská činnosť vykazuje znaky nekalej súťaže, konkrétne vyvolania nebezpečenstva zámeny. Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je vyvolanie zámeny aj konanie podnikateľa, ktoré spočíva v takej voľbe obchodného mena alebo takého označenia podniku, ktoré je objektívne spôsobilé vyvolať u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny podnikateľa s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.

Celý článok
  • 08.06.2020

Ako právne osvedčiť existenciu elektronického súboru?

Elektronizácia a digitalizácia spoločnosti nás priviedla do doby, v ktorej čoraz častejšie potrebujeme preukazovať existenciu určitého elektronického súboru v určitom čase, a to nie len na súde, ale aj v pracovnom či podnikateľskom prostredí. Medzinárodná organizácia pre duševné vlastníctvo (WIPO) preto sprístupnila on-line nástroj WIPO PROOF, ktorý významne pomôže pri riešení tejto potreby.

Celý článok
  • 04.03.2020

Ochranná známka EÚ a dizajn Spoločenstva – územný rozsah ich právnej ochrany

Prihlasovatelia ochranných známok Európskej únie predpokladajú, že ich značka je získaním ochrannej známky EÚ chránená na území celej Európy. Toto tvrdenie nie je správne a preto sme v tomto článku pripravili prehľad toho, na akom území ochranná známka EÚ poskytuje právnu ochranu a na akom nie. Rovnaká situácia, aká platí pre ochrannú známku EÚ, platí aj pre dizajn Spoločenstva.

Celý článok
  • 12.02.2020

Zmeny týkajúce sa náhradného výživného v roku 2020

Od 1.1.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 420/2019 Z. z. (ďalej len „Novela“), ktorým sa novelizoval zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z..

Celý článok
  • 23.01.2020

Najčastejšie omyly podnikateľov pri budovaní značky

Vybrali sme sedem najčastejších omylov podnikateľov týkajúcich sa budovania značky, s ktorými sa v našej právnej praxi stretávame. Zamerali sme sa pri tom najmä na aktivity týkajúce sa vytvorenia značky, vytvorenia loga, brandingovej stratégie a online marketingu. Na ich základe sa snažíme poukázať na dôležitosť prepojenia medzi marketingom klienta a právnou ochranou duševného vlastníctva klienta.

Celý článok