Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Služby

  • Služby

Ponuka služieb

Predstavujeme Vám najžiadanejšie služby z nášho portfólia.

Založenie obchodnej spoločnosti

Efektívne založenie všetkých typov spoločností s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu

Mám záujem

Zápis zmeny údajov v obchodnom registri

Nákladovo a časovo efektívne riešenie s využitím elektronického podpisu.

Mám záujem

Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti

Komplexné právne služby pri zmene právnej formy obchodných spoločností.

Mám záujem

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností

Zastrešíme fúzie a akvizície obchodných spoločností.

Mám záujem

Usporiadanie a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

Zabezpečíme profesionálne konanie valného zhromaždenia Vašej spoločnosti.

Mám záujem

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti

Návrh a realizácia najvhodnejšieho riešenia zániku spoločnosti.

Mám záujem

Spísanie a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Kúpne, darovacie a zámenné zmluvy s garancia vkladu do katastra nehnuteľností.

Mám záujem

Registrácia ochrannej známky

Komplexné služby v procese registrácie slovenskej, európskej a medzinárodnej ochrannej známky.

Mám záujem

Zastupovanie v civilnom sporovom konaní pred súdom

Kvalifikované zastúpenie vo všetkých štádiach civilného sporového konania pred súdom.

Mám záujem

Zastupovanie v správnom konaní

Kvalifikované zastúpenie vo všetkých správnych konaniach.

Mám záujem

Právne služby pre emitentov cenných papierov

Právne služby spojené s emisiou cenných papierov.

Mám záujem

Právne služby pre zamestnávateľov

Odborné spracovanie pracovných zmlúv, pracovných poriadkov a interných predpisov.

Mám záujem

Ochrana osobných údajov

Odborná implementácia pravidiel podľa nariadenia GDPR v malých a stredných podnikoch.

Mám záujem

Registrácia partnerov verejného sektora

Komplexné právne služby v súvislosti s registráciou.

Mám záujem

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Splnenie zákonnej povinnosti každej spoločnosti do 31.12.2019

Mám záujem

Právna poradňa pre startupy

Komplexné právne poradenstvo pre startupy.

Mám záujem

Registrácia dizajnu

Komplexné služby v procese registrácie dizajnu v SR, EÚ alebo medzinárodného zápisu dizajnu.

Mám záujem