Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Aktuality

  • Aktuality
  • 30.05.2015

Register právnických osôb

Už edit 1. novembra 2015 nadobudne účinnosť zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je legislatívnym podkladom pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“).

Celý článok
  • 20.04.2015

Virtuálna registračná pokladnica

V januári 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z., ktorá stanovuje povinnosť evidencie hotovostných platieb v registračnej pokladnici. Podnikateľ, ktorému takáto povinnosť vznikla, sa môže rozhodnúť či na evidenciu platieb bude využívať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

Celý článok
  • 10.12.2014

Jednoeurová s.r.o. definitívne nebude

NR SR schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015. Novela prináša viaceré zmeny - zavádza nový typ spoločnosti s ručením obmedzeným, nariaďuje povinnosť uvádzať výšku základného imania na obchodných dokumentoch, upravuje povinnosti pre eseročky, definuje spoločnosť v kríze a iné.

Celý článok
  • 09.07.2014

Študentské dohody v roku 2015

Výška sumy, ktorú môžu študenti mesačne zarobiť, aby nemuseli platiť odvody sa ma od budúceho roku opäť zvýšiť. Po rokovaní medzi ministrom práce Jánom Richterom a zástupcami Študentských rád vysokých a stredných škôl dospeli k zvýšeniu o viac ako 40 eur, z doterajších 159 eur na sumu 200 eur mesačne. Hlavným dôvodom tohto zvýšenia je fakt, že časť študentov je finančné odkázaná na prostriedky z brigády, aby mohli normálne študovať. 

Celý článok
  • 01.07.2014

E-kolky už fungujú

Od 1.7.2014 sa zavádza možnosť úhrady správnych poplatkov na rôznych úradoch prostredníctvom špeciálnych kioskov alebo e-kolkovačov. V hotovosti možno platiť len poplatky nepresahujúce sumu 300 eur, vyššie sumy je potrebné uhradiť kartou. Na svoje si prídu aj majitelia bezkontaktných platobných kariet, ktorú budú taktiež môcť využiť na zaplatenie správneho poplatku. 

Celý článok
  • 03.01.2014

Zavedenie daňových licencií

Boj proti daňovým únikom je dôvodom takmer každej novely zákona o dani z príjmov. V snahe podporiť tento boj a znížiť daňové úniky bol pozmeňujúcim návrhom do už dávnejšie pripravovanej novely zákona o dani z príjmov na rok 2014 vládou nenapadne vsunutý termín „Daňová licencia“. Rezort ministerstva financií v rámci odôvodnenia nového právneho inštitútu predstavil zaujímavú štatistiku, podľa ktorej v súčasnosti až takmer 60% právnických osôb neplatí žiadnu daň z príjmu.

Celý článok