Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Aktuality

  • Aktuality
  • 26.09.2013

Plánované zmeny v dohodách

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do pripomienkového konania návrh na zvýšenie hranice príjmu, pre študentov vo veku od 18 do 26 rokov, do ktorej nevzniká povinné dôchodkové poistenie a návrh na zvýšenie hranice príjmu pre študentov mladších ako 18 rokov, do ktorej sa neplatia penzijné odvody. 

Celý článok
  • 02.07.2013

Povinné splatenie základného imania pri založení spoločnosti na účet v banke

Od decembra tohto roku sa plánovanou novelou Obchodného zákonníka zrejme značne skomplikuje zakladanie u podnikateľov obľúbených spoločností s ručením obmedzeným. V rámci boja proti daňovým únikom totiž vláda upravila podmienky zakladania obchodných spoločností. 

Celý článok
  • 22.05.2013

Príspevok na podnikanie v roku 2013

Aby ste mohli požiadať štát o príspevok musíte byť evidovaní na úrade práce aspoň tri mesiace. Žiadosť treba podať na úrad práce v mieste podnikania. Úradu je potrebné predložiť vypracovaný podnikateľský zámer s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania. 

Celý článok
  • 04.04.2013

Zrušenie kolkových známok

Jedným z dôvodov navrhovanej zmeny je skutočnosť, že používanie kolkových známok už pomaly stráca svoj pôvodný význam – zjednodušenie platieb, všeobecná dostupnosť, nízke náklady na výrobu. V dôsledku mnohých pokusov o sfalšovanie známok sa vymýšľajú nové ochranné opatrenia, čo vedie k zvyšovaniu nákladov na výrobu kolkových známok.

Celý článok
  • 02.03.2013

Zvýšený dopyt podnikateľov po spoločnostiach s ručením obmedzeným

Vláda sa rozhodla zvýšiť minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkom. Od nového roku sa suma minimálnych odvodov zvýšila na 185 eur z pôvodných 160 eur. 

Celý článok
  • 12.02.2013

Zmeny v Obchodnom zákonníku

Vo februári nadobudol účinnosť zákon č. 9/2013 Z.z., ktorý novelizuje Obchodný zákonník. Táto novela prináša viacero zmien. Jej hlavným cieľom je upraviť platobnú disciplínu podnikateľov – splatnosť faktúr pre podnikateľské subjekty a pre subjekty verejného práva, a viac formalizovať dokumenty v obchodných spoločnostiach. 

Celý článok