Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Aktuality

  • Aktuality
  • 15.01.2020

Jednoduchšia registrácia ochranných známok EÚ

Zaznamenali sme štatistické zvýšenie počtu registrovaných ochranných známok EÚ v pomere k počtu prihlásených ochranných známok EÚ. V praxi to znamená, že prihlasovateľ ochrannej známky EÚ mal v októbri alebo v novembri roku 2019 v priemere vyššiu pravdepodobnosť registrácie svojej ochrannej známky ako mal v októbri alebo v novembri roku 2018. Pre október sa zvýšila pravdepodobnosť o 9,73% a pre november až o 19,02%. Tento pozitívny nárast je pravdepodobne spôsobený aj častejším využívaním služby Fast track prihlasovateľmi, vďaka ktorej možno registrovať ochrannú známku EÚ už do 4 mesiacov.

Celý článok
  • 19.12.2019

Jednoduchší monitoring obrazových ochranných známok

Začiatkom tohto mesiaca oznámil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo novú funkcionalitu systému vyhľadávania v databáze ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva. Novinka spočíva v zavedení novej umelej inteligencie, ktorá umožňuje presnejšie a efektívnejšie známkové a dizajnové prieskumy pre obrazové prvky. Používateľom je do vyhľadávača v databáze ochranných známok a dizajnov umožnené nahrať niekoľko obrázkov súčasne a umelá inteligencia v nich analyzuje farby, tvary a štruktúru obrázkov, podľa čoho určí podobnosť so známkami alebo dizajnmi, ktoré sa už nachádzajú  v prehliadanej databáze.

Celý článok
  • 26.11.2019

Predĺženie zákonnej dovolenky pre rodičov od 01.01.2020

Zákonom číslo 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, bola prijatá novela zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2020.

Celý článok
  • 17.10.2019

Duševné vlastníctvo a jeho budúcnosť

V dňoch 26.9. a 27.9.2019 sa konala v španielskom Alicante medzinárodná konferencia s názvom IP Horizon 5.0, ktorej sa za našu advokátsku kanceláriu zúčastnil advokátsky koncipient JUDr. Erik Špila.

Celý článok
  • 22.09.2016

Zmeny v daniach

V rámci novely zákona o dani z príjmov navrhuje rezort financií zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z doterajších 22 % na 21 %. Sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 21 % by sa podľa návrhu mala použiť pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2017. Napriek plánovanému zníženiu dane pre firmy bude mať Slovensko najvyššiu daň z príjmov právnických osôb spomedzi krajín V4. V Maďarsku je korporátna daň vo výške 10 %, v Českej republike a v Poľsku 19 %. 

Celý článok
  • 01.12.2015

Založenie s.r.o. opäť jednoduchšie

Koncom apríla tohto roku bol prijatý zákon č. 87/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „novela“).

Celý článok