Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Aktuality

  • Aktuality
  • 17.01.2013

Obmedzenie hotovostných platieb

Od 1. januára tohto roku nadobudol účinnosť zákon č.394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti. Tento zákon nám upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti pre všetky subjekty práva – právnické, ale aj fyzické osoby. Podstatou tohto zákona je obmedziť daňové úniky tým, že sa stanoví limit pre platbu v hotovosti. 

Celý článok
  • 06.12.2012

Zvýšenie daní pre podnikateľov

Novela obmedzuje možnosť uplatnenia paušalných výdavkov živnostníkov najviac vo výške 420,- EUR mesačne. Uplatnenie paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností bolo zrušené úplne. 

Celý článok
  • 01.08.2012

Prísnejšie daňové pravidlá pre podnikateľov

Na zasadnutí NR SR dňa 26. júla 2012 bola schválená novelizácia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Novela obsahuje opatrenia týkajúce sa boja proti daňovým podvodom a nové fakturačné pravidlá. 

Celý článok
  • 27.05.2012

Zvýšenie dane z príjmu právnických osôb v roku 2013

Všetky firmy budú od januára platiť daň z príjmu vo výške 23 percent namiesto doterajších 19 percent. Oznámil to vo štvrtok premiér Robert Fico. Ide zatiaľ o najrazantnejšie opatrenie na zastavenie zadlžovania krajiny. Vyššia daň by mala priniesť štátu ročne vyše 360 miliónov eur, čo je štvrtina z potrebných 1,5 miliardy eur, ktoré musí vláda na budúci rok cez úsporný balíček získať.

Celý článok
  • 04.02.2012

Novela zákona o eurofondoch

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je zvýšiť transparentnosť pri čerpaní podpory z fondov Európskej únie. 

Celý článok
  • 01.01.2012

Zmeny v zákone o DPH

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o DPH") prechádza mnohými novelizáciami. Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novelizoval aj zákon o DPH. Niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1.1.2012, ďalšie až 1.1.2013. Ďalšia novela zákona o DPH je v legislatívnom procese.

Celý článok