Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Ochrana autorského práva

Právne služby pre autorov

Ak ste autorom, umelcom či sa venujete inej tvorivej duševnej činnosti môžete sa dostať do situácie, kedy potrebujete právnu pomoc. Tú môžete využiť napríklad pri zhotovení, vydaní, zverejnení alebo predaji Vášho diela.

Dielom, ktoré chráni autorský zákon, sa myslí nielen dielo literárne (kniha), ale aj audiovizuálne (video alebo film), software (mobilná aplikácia), hudobné (nahrávka), maľba (obraz), fotografia, grafika (dizajn internetovej stránky) alebo architektonické dielo. Autorské právo k dielu vzniká už okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. To znamená, že akonáhle autor napíše text či už v elektronickej podobe, alebo na list, stáva sa tento text dielom a k nemu vzniká autorovi autorské právo. Tento princíp vzniku autorského práva k dielu, platí aj pre ostatné typy diel.

Práva autora

Autor má k svojmu dielu dva typy práv, a to práva osobnostné a majetkové. Výkon týchto práv vykonáva spravidla autor, okrem výnimiek, ktoré uvádza autorský zákon. Medzi tieto práva patria najmä:

 1. Právo byť označený ako autor diela (autorstvo)
 2. Právo na zverejnenie diela
 3. Právo udeliť súhlas na používanie diela (udelenie licencie)
 4. Právo na predaj diela
 5. Právo vyhotoviť rozmnoženinu diela

V rámci ochrany svojich práv sa môže autor domáhať napríklad:

 1. Náhrady škody
 2. Upustenia od zásahu do diela
 3. Vydania bezdôvodného obohatenia

Naše služby pre autorov

Radi Vám v rámci našich služieb poskytneme pomoc pri nasledovných úkonoch:

 1. Spracovanie licencie na dielo
 2. Poradenstvo pri ochrane diela
 3. Poradenstvo pri autorských zmluvách
 4. Poradenstvo pred zverejnením diela
 5. Poradenstvo pri porušovaní práv autora

Relevantné právne predpisy

 • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon,
 • Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel
 • Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (TRIPS)

Objednávka služby - Ochrana autorského práva

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.