Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Právna ochrana obchodného mena

Obchodné meno plní predovšetkým funkciu identifikácie podnikateľského subjektu. Okrem toho sa s ním spája aj funkcia rozlišovacia, ktorá má zabezpečiť, aby bol subjekt odlíšiteľný od iných subjektov.


Ochrana obchodného mena, či už preventívna alebo následná, je súčasťou každého úspešného podnikateľského subjektu. Preventívna úroveň ochrany zahŕňa napríklad ochranu prostredníctvom ochrannej známky, ktorá posilňuje pozíciu podnikateľského subjektu a jeho právnu istotu pre prípad porušenia jeho práv. Domáhať sa ochrany obchodného mena v prípade porušenia možno na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.


Porušovanie práv vyplývajúcich z obchodného mena zahŕňa napríklad klamlivú reklamu, parazitovanie na povesti, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny a ďalšie nekalosúťažné konania definované najmä v § 44 a nasl. Obchodného zákonníka.


Podnikateľ je oprávnený domáhať sa ochrany svojho obchodného mena na súde proti každému, kto svojím konaním neoprávnene do obchodného mena zasiahol alebo jeho užívanie ohrozil. Takto poškodená osoba je oprávnená súd žiadať o

  • zdržanie sa takého konania,
  • odstránenie závadného stavu,
  • náhradu škody,
  • vydanie bezdôvodného obohatenia,
  • primerané zadosťučinenia v peniazoch,
  • uverejnenie rozsudku na trovy porušovateľa práv.

Poskytované služby


V súvislosti s ochranou obchodného mena poskytuje naša advokátska kancelária poradenstvo, zastúpenie v konaní a ďalšie relevantné služby.


Relevantné právne predpisy

  • Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník,
  • Zákon č. 506/2009 o ochranných známkach,
  • Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.

Objednávka služby - Právna ochrana obchodného mena

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.