Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

Akciová spoločnosť je kapitálovou obchodnou spoločnosťou vytvárajúcou základné imanie minimálne 25-tísíc EUR. Umožňuje veľmi stabilne oddeliť majetok akcionárov od majetku akciovej spoločnosti.

Akcionári akciovej spoločnosti sa nezapisujú do obchodného registra a ich mená sú tak skryté pred očami verejnosti (anonymita podnikania). Zmena vlastníckej štruktúry akciovej spoločnosti je jednoduchšia ako v prípade iných právnych foriem.

Akciovú spoločnosť charakterizujú relatívne vysoké obstarávacie, personálne a prevádzkové náklady, avšak nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partnerov.

Zákon rozlišuje medzi súkromnou akciovou spoločnosťou a verejnou akciovou spoločnosť podľa toho, či boli akcie spoločnosti prijaté na obchodovanie na verejnom trhu alebo nie.

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

Naše služby obvykle pri založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií zahŕňajú:

 • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia a.s.
 • úplné spracovanie dokumentácie potrebnej pre založenie a.s.
 • vybavenie oprávnenia na činnosť akciovej spoločnosti, ktoré je voľnou živnosťou (remeselné a viazané živnosti, ako aj oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov dohodou)
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra,
 • úhrada súdneho poplatku za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra,
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, prípadne aj pre daň z pridanej hodnoty

objednajte založenie a.s. on-line

Predpokladané náklady na založenie a. s.

 • predpokladaná cena našich služieb pri založení neverejnej akciovej spoločnosti s listinnými akciami na meno, vrátane úhrady súdneho poplatku za zápis do obchodného registra a správnych poplatkov za voľné živnosti, od 850 EUR bez DPH,
 • poplatky za overenie pravosti podpisov klienta na zakladateľských dokumentoch (na notárskom úrade približne 3,- EUR/ks),
 • správne poplatky za viazané a remeselné živnosti vo výške 7,50 EUR/ks
 • notársky poplatok za spísanie notárskej zápisnice o založení a.s. (výška poplatku sa odvíja od výšky základnéhoi imania zakladanej spoločnosti a počtu zakladateľov; v prípade minimálnej výšky základného imania to je približne 200,- EUR bez DPH),
 • registrácia zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári cenných papierov, resp. pridelenie ISIN a registrácia emisie cenných papierov, predpokladný náklad od 500,- EUR bez DPH v závislosti od vlastností vydaných akcií (fakultatívny úkon).

Pre viac informácií alebo pre objednanie služby nás neváhajte kontaktovať. Cenovú kalkuláciu úplných nákladov na založenie a.s. spracujeme bezplatne na počkanie.

Priebeh realizácie založenia akciovej spoločnosti

 1. Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek vypracujeme zakladateľské dokumenty.
 2. U notára bude za našej asistencie spísaná notárska zápisnica a Vami podpísané ostatné zakladateľské dokumenty.
 3. Vybavíme oprávnenie na činnosť zakladanej spoločnosti na živnostenskom úrade, resp. inom príslušnom orgáne.
 4. Podáme návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 5. Súd vyhovie návrhu a zapíše Vašu akciovú spoločnosť do obchodného registra. Doručíme Vám výpis z obchodného registra.
 6. Zariadime registráciu na daňovom úrade a v prípade záujmu aj úkony voči centrálnemu depozitáru cenných papierov.

V priebehu celého procesu založenia a.s. Vám bude k dispozícii náš právnik pripravený odpovedať na Vaše otázky. V prípade vydania listinných akcií na meno po dohode zariadime registráciu zoznamu akcionárov na Centrálnom depozítari cenných papierov.

Proces založenia a.s. zvyčajne trvá 15 – 18 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta.

Objednávka služby - Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.