Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Aktuality

  • Aktuality
  • 31.05.2021

Ochranné známky Európskej únie po BREXITe

Ochranná známka Európskej únie požíva ochranu vo všetkých členských štátoch Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Aktuálne je 27 členských štátov EÚ a Spojené kráľovstvo k nim už s účinnosťou od 1.2.2020 nepatrí. Odstúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ovplyvnilo aj rozsah ochrany, ktorú poskytuje ochranná známka EÚ jej majiteľom vo vzťahu k územiu Spojeného kráľovstva. Rozsah známkovej ochrany vo vzťahu k ostatným členským štátom nebol dotknutý.

Celý článok
  • 30.04.2021

Zrýchlené udeľovanie patentov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) zverejnil informáciu o zavedení nového systému zrýchleného konania o udelení patentu. Patent tak možno získať už do 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Pre porovnanie uvádzame, že priemerná doba, za ktorú ÚPV SR doposiaľ udeľoval patent je 4 – 5 rokov odo dňa podania patentovej prihlášky. Veľkou výhodou tohto zrýchleného konania je, že nie je osobitne spoplatnené a preto je prístupné pre všetkých, ktorí splnia nasledovné stanovené podmienky:

Celý článok
  • 14.02.2021

Zjednodušená prihláška ochrannej známky EÚ - EasyFiling

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „Úrad“) sprístupnil nový online nástroj umožňujúci podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie (ďalej len „ochranná známka EÚ“) prostredníctvom zjednodušeného online rozhrania, ktorý môžu využiť prihlasovatelia z celej EÚ.

Celý článok
  • 07.01.2021

Príspevok na podanie prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu v EÚ

V nadväznosti na plán EÚ zvýšiť hodnotu a trvalú udržateľnosť malých a stredných podnikochzlepšiť úroveň poskytovanej ochrany právam duševného vlastníctva a obnoviť ekonomiku zaviedol Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctva (EUIPO) spolu s Európskou komisiou grantový plán na podporu ochrany duševného vlastníctva malých a stredných podnikov v EÚ.

Celý článok
  • 14.12.2020

Nová databáza EÚ pre chránené zemepisné označenia

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spolu s Európskou komisiou spustil novú databázu pre vyhľadávanie komplexných informácii o zemepisných označeniach a označeniach pôvodu chránených v rámci Európskej únie. Táto databáza obsahuje záznamy aj o tých označeniach, ktoré pochádzajú z tretích krajín avšak je im poskytnutá právna ochrana aj v EÚ.

Celý článok
  • 25.11.2020

Častejšie zverejňovania prihlášok ochranných známok ÚPV SR od 1.1.2021

Pred nedávnom sme v našom článku informovali o systéme zrýchleného podávania prihlášok ochranných známok, ktorý do svojej praxe zaviedol Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „Úrad“).

Celý článok