Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Registrácia dizajnu

Dizajn v SR

Ak začínate s podnikaním a budovaním svojej podnikateľskej identity, odporúčame zápis dizajnu aspoň v rámci Slovenskej republiky. Za malú investíciu tak získate základnú ochranu Vášho dizajnu. Ochranu dizajnu môžete neskôr rozšíriť do ďalších krajín.
Predpokladané náklady od 200 EUR.

Objednať registráciu dizajnu

Dizajn v EÚ

V prípade, ak plánujete vykonávať svoje podnikateľské aktivity v rámci viacerých štátov EÚ, je pre Vás zápis dizajnu Spoločenstva vhodnou voľbou. Ide o najlepší pomer ceny k počtu krajín, v rámci ktorých ochranu dizajnu získate. Zároveň ide o najrýchlejšie získanie ochrany dizajnu – už do dvoch týždňov od podania žiadosti o zápis dizajnu Spoločenstva.
Predpokladané náklady od 650 EUR.

Objednať registráciu dizajnu

Medzinárodný zápis dizajnu

Plánujete podnikateľské aktivity až za hranicami Európskej únie? Váš dizajn môžete s našou pomocou prihlásiť až do viac ako 90 krajín prostredníctvom jednej prihlášky. Ak máte veľké plány, môže ísť o najlepšie riešenie.
Predpokladané náklady od 950 EUR.

Objednať registráciu dizajnu


Podstata registrovaného dizajnu

Dizajn zapísaný príslušným úradom chráni napríklad vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti ako sú línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál výrobku, prípadne zdobenie výrobku. Ako dizajn možno zapísať osobitý trojrozmerný tvar výrobku, a to či už šperku, hodiniek, motorového vozidla, odevu, ozdoby a nábytku. Registrovať možno aj dvojrozmerné užívateľské rozhranie softvérových aplikácii, vzhľad spoločenskej hry, časopisu, knihy či samotné zdobenie výrobku.

Dôvody pre registráciu dizajnu

  • Exkluzívne právo používať výrobok s registrovaným vzhľadom.
  • Registrovaný dizajn sa stáva Vašim nehmotným majetkom.
  • Registrovaný dizajn Vás odlišuje od konkurencie.
  • Možnosť odložiť zverejnenie prihláseného dizajnu a zároveň získať práva k nemu.
  • Platnosť dizajnu je 5 rokov s možnosťou predĺženia až na 25 rokov.
  • Zvýšená právna istota pri vymáhaní práv v porovnaní s neregistrovaným dizajnom.
  • Právo zakázať ostatným subjektom predaj alebo výrobu tých výrobkov, ktoré používajú Váš dizajn.

Územný rozsah ochrany dizajnu

Platnosť zápisu Vášho dizajnu je obmedzená na územie, na ktorom mu bola priznaná ochrana. To znamená, že keď si registrujete dizajn len na Slovensku, nebude Váš dizajn chránený v Českej republike či v iných krajinách. Preto existujú tri systémy ochrany dizajnu, ktoré Vám umožnia vybrať si správnu ochranu pre Váš dizajn podľa toho, kde na svete ho chcete používať a chrániť.

  • Národná ochrana dizajnu – ochrana platí len v štáte, kde bol dizajn zapísaný.
  • Dizajn Spoločenstva – platí vo všetkých členských štátoch EÚ.
  • Medzinárodný zápis dizajnu – možnosť zapísať dizajn v 90 krajinách súčasne.

Výber vhodného rozsahu ochrany hneď pri vzniku Vášho dizajnu je veľmi dôležitý najmä pre prípad možných budúcich sporov, nekalosúťažného konania zo strany iných subjektov a tiež predísť prípadnému zneužitiu Vášho dizajnu. Správnou voľbou v štádiu výberu vhodného rozsahu ochrany možno zvýšiť potenciál rastu Vášho podniku a zvýšiť pridanú hodnotu Vami ponúkaných tovarov alebo služieb. Radi Vám preto poradíme aj v tejto oblasti.

Dĺžka procesu zápisu dizajnu do registra a tiež predpokladané náklady s tým súvisiace závisia od toho, aký rozsah ochrany si pred podaním žiadosti o zápis zvolíte. Viac informácii sa môžete dozvedieť priamo u nás.

Objednávka služby - Registrácia dizajnu

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.