Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zmluvy

  • Zmluvy

Poskytujeme právne poradenstvo pri príprave a pripomienkovaní zmlúv, pričom dbáme na to, aby požadovaná zmluva spĺňala všetky právnymi predpismi vyžadované náležitosti. Okrem toho Vám naša advokátska kancelária pomôže nastaviť každú zmluvu tak, aby pre Vás nepredstavovalo jej uzatvorenie riziko, o ktorom by ste nemuseli vedieť. Vďaka dôkladnému posúdeniu zmluvy sa tak môžete vyhnúť prípadným súdnym sporom s Vašimi obchodnými partnermi.

Obchodné zmluvy

Zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o tichom spoločenstve, zmluva o predaji podniku, kúpna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, nájomná zmluva a iné.
Obchodné zmluvy

Právo nehnuteľností

Kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a zámenná zmluva.
Právo nehnuteľností