Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Ochranná známka Európskej únie

V prípade ak rozširujete alebo plánujete rozšíriť svoju značku do viacerých štátov EÚ a hľadáte vhodné riešenie pre jej ochranu, je pre Vás Ochranná známka Európskej únie ideálnou voľbou. Pomôže Vám ochrániť investície a čas, ktoré ste vložili alebo vložíte do budovania značky. Ide o ochranu s najlepším pomerom ceny ku množstvu krajín v ktorých získate známkovú ochranu. Ochranu môžete neskôr rozšíriť aj do tretích krajín.

Výhody registrácie Ochrannej známky EÚ u nás

 • Cena od 1150,- EUR (vrátane správneho poplatku 850,- EUR)
 • Poradenstvo pred podaním prihlášky
 • Jednoduchý proces objednania služby
 • Dokumenty na podpis k dispozícii ihneď
 • Ochrana platí na celom území EÚ
 • Skoré získanie práva priority
 • Platnosť známky je 10 rokov
 • Registrácia už do 4 mesiacov
objednajte on-line

Doba registrácie Ochrannej známky Európskej únie

Doba registrácie závisí najmä od toho, aký rozsah ochrany si pred podaním prihlášky ochrannej známky zvolíte, ako kvalitne a dôsledne je spracovaná prihláška a tiež od toho, či podá niekto proti Vašej prihláške námietky alebo pripomienky.


Štandardne trvá konanie o prihláške ochrannej známky EÚ 4 – 5 mesiacov, čo v praxi často znamená omnoho rýchlejšiu registráciu ako v prípade slovenskej ochrannej známky. Dĺžka trvania je ovplyvnená najmä pomerne dlhými legislatívnymi lehotami vzťahujúcimi sa na konanie. Dobu počas ktorej čakáte na zápis známky do registra vieme však skrátiť dôkladnou prípravou pred podaním prihlášky, a to napríklad dobrou voľbou chránených tovarov a služieb, kvalitnou rešeršou starších označení a vhodným výberom typu prihláseného označenia. V tomto Vám vieme poskytnúť potrebnú pomoc.

Predpokladané náklady

Základné služby súvisiace s prihlásením Ochrannej známky Európskej únie vrátane správneho poplatku Vás u nás vyjdú 1150,- EUR.


V predpokladaných nákladoch je zahrnuté:

 • zaplatenie správneho poplatku pre 1 triedu tovarov alebo služieb,
 • príprava a podanie prihlášky ochrannej známky,
 • posúdenie zápisnej spôsobilosti,
 • základné poradenstvo s výberom vhodného typu známky,
 • zastupovanie pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo,
 • zaslanie osvedčenia o zápise ochrannej známky.

V kalkulácii nákladov nie je zahrnuté spracovanie komplexnej rešerše na staršie označenia, spracovanie zoznamu tovarov a služieb, spracovanie vyjadrenia k námietkam v prípade námietkového alebo iného sporu, spracovanie vyjadrenia k námietkam úradu ani osobná konzultácia. Tieto a ďalšie služby naceňujeme individuálne pre každý jeden prípad s ohľadom na potreby klienta.

Priebeh procesu registrácie Ochrannej známky Európskej únie u nás

1

Objednávka

Prejavíte záujem o naše služby zadaním on-line objednávky alebo telefonicky. Objednávku vám potvrdíme.
2

Údaje o ochrannej známke

Doplníte nám detaily ochrannej známky a ďalšie Vaše údaje ako jej prihlasovateľa prostredníctvom jednoduchého on-line formulára, e-mailom alebo na osobnom stretnutí. Na ich základe spracujeme dokumenty, ktoré Vám na počkanie odovzdáme alebo e-mailom pošleme na podpis. Odovzdáme Vám aj faktúru na úhradu.
3

Príprava a podanie prihlášky

Po doručení Vami podpísaných dokumentov a úhrade faktúry spravíme všetky dohodnuté kroky pred podaním prihlášky pre zabezpečenie Vašich práv. Vykonáme tak rešerš na staršie označenia, spracujeme pre Vás zoznam tovarov alebo služieb, ktoré majú byť chránené a prípadne poskytneme ďalšie poradenstvo. Následne spracujeme a podáme prihlášku ochrannej známky.
4

Konanie o prihláške

Zastupujeme Vás v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, komunikujeme s ním a informujeme Vás o stave konania.
5

Registrácia

Informujeme Vás o tom, že Vaša známka bola zaregistrovaná a zašleme Vám osvedčenie o zápise ochrannej známky.

Objednávka služby - Ochranná známka Európskej únie

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.