Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zakladanie obchodných spoločností

  • Zakladanie obchodných spoločností

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným predstavuje dokonalé spojenie ekonomickej výhodnosti, nízkeho právneho rizika a nízkych počiatočných i prevádzkových nákladov.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dní, 234 EUR.
Založenie s.r.o.

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je prestížnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá umožňuje veľmi stabilne oddeliť majetok akcionárov od majetku akciovej spoločnosti.
Predpokladané trvanie a náklady: 15 pracovných dní, 1150 EUR.
Založenie a.s.

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť predstavuje hybrid osobnej a kapitálovej obchodnej spoločnosti. Tvoria ju najmenej dvaja spoločníci, jeden komanditista a jeden komplementár.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dní, 330 EUR.
Založenie k.s.

Verejná obchodná spoločnosť

Verejná obchodná spoločnosť predstavuje kombináciu právnickej osoby a neobmedzeného ručenia jej spoločníkov, vďaka čomu má pomerne vysoký kredit.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dní, 330 EUR.
Založenie v.o.s.

Založenie obchodnej spoločnosti je časovo i administratívne náročným procesom, na ktorého úspešné zrealizovanie sú potrebné znalosti príslušných právnych predpisov, praktické skúsenosti a aj nemalé množstvo času a energie.

Vzhľadom na rozbehnutý proces elektronizácie verejnej správy, v dôsledku ktorého zákonodarca zvýhodňuje podania podané elektronicky a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), je založenie obchodnej spoločnosti na kľúč našou advokátskou kanceláriou zvyčajne výhodnejšie ako svojpomocné založenie.

Pre viac informácií alebo pre objednanie služby nás prosím neváhajte kontaktovať. V prípade záujmu Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude presne reflektovať Vaše požiadavky.

Odporúčané označenia voľných živností Zoznam viazaných živností Zoznam remeselných živností