Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zrýchlená registrácia ochranných známok v SR od 1.10.2020

  • Aktuality
  • Zrýchlená registrácia ochranných známok v SR od 1.10.2020
  • 12.10.2020

Dňa 30.9.2020 zverejnil Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „Úrad“) vo svojej tlačovej správe informáciu o tom, že zavádza zrýchlený postup zverejnenia prihlášky ochrannej známky, čím chce urýchliť celé konanie o prihláške ochrannej známky. Úrad garantuje, že pokiaľ prihlasovateľ ochrannej známky splní niekoľko základných podmienok, bude jeho prihláška zverejnená do 30 pracovných dní. To má mať za následok zrýchlenie celého konania o prihláške ochrannej známky v priemere o 1 až 2 mesiace. Tento zrýchlený systém sa volá Fast Track.

Čo je to Fast Track?

Ide o systém, ktorý je už niekoľko rokov známy napr. z konania o prihláške ochrannej známky EÚ, a ktorý má zabezpečiť, že prieskum prihlášky Úradom je čo najjednoduchší a najrýchlejší. Jeho fungovanie sa v rámci Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo veľmi osvedčilo a malo mimoriadne pozitívnu odozvu. Vďaka nemu možno získať ochrannú známku v rámci EÚ už do 4 mesiacov, čo je v porovnaní s aktuálnym priemerom trvania konania u nás významne rýchlejšie.

Blízka budúcnosť ukáže, či aj Fast Track v podmienkach SR bude mať rovnaký úspech a zabezpečí plynulejšie a rýchlejšie získanie známkovej ochrany.

Podmienky zrýchleného zápisu

Úrad vymedzil nasledovné podmienky, ktoré musí prihlasovateľ splniť, aby bola jeho prihláška ochrannej známky posudzovaná v režime Fast Track:

  • Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb.
  • Prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa má na doručovanie aktívnu elektronickú schránku na slovensko.sk.
  • Správny poplatok zaplatí prihlasovateľ bankovým prevodom najneskôr do troch pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní obsahujúceho platobné údaje.
  • Pri vypracovaní prihlášky prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa ochrannej známky vytvorí zoznam tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej aplikácie na vytváranie zoznamu tovarov a služieb.
  • V prípade uplatnenia priority z prihlášky z iného štátu, musí byť súčasťou prihlášky prioritný doklad podanej prihlášky.

 

V prípade, že sú splnené horeuvedené podmienky a v prihláške pracovníci Úradu nezistia formálne alebo vecné nedostatky (napr. ak prihlásené označenie podľa názoru Úradu nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je v rozpore s verejným poriadkom), tak takúto prihlášku zverejní v lehote 30 pracovných dní od jej podania. Je potrebné tiež dodať, že zverejnenie ešte neznamená registráciu ochrannej známky. Odo dňa zverejnenia prihlášky vo vestníku ochranných známok začína plynúť 3 mesačná lehota na podávanie námietok proti prihláške tretími stranami. Až po márnom uplynutí tejto lehoty vydá Úrad pokyn na zápis označenia do registra ochranných známok.

Máte záujem o zrýchlené prihlásenie ochrannej známky?

Ak máte záujem o prihlásenie ochrannej známky v SR radi Vám pomôžeme a pripravíme všetko tak, aby ste mohli získať známkovú ochranu ® čo najskôr. Ponúkame Vám individuálny prístup posúdenia každej ochrannej známky, pomôžeme s výberom vhodného typu ochrannej známky, zabezpečíme prihlásenie prostredníctvom zrýchleného konania a vysvetlíme Vám celý postup. 

Podrobnosti o registrácii a výhodách ochrannej známky.

Zdroj: https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=nova-sluzba-uradu-fast-track-zasadna-zmena-v-oblasti-zrychlenia-internych-procesov-pre-klientov

Autor: JUDr. Erik Špila, Kompan k. s. advokátska kancelária