Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Príspevok na ochranné známky, dizajny alebo patenty v roku 2022

  • Aktuality
  • Príspevok na ochranné známky, dizajny alebo patenty v roku 2022
  • 14.01.2022

Pred rokom sme informovali o možnosti požiadať o príspevok na podanie prihlášky ochrannej známky EÚ alebo dizajnu Spoločenstva v rámci plánu EÚ zvýšiť hodnotu majetku a úroveň ochrany duševného vlastníctva malých alebo stredných podnikov. Grantový plán v roku 2021 zaznamenal veľký úspech a využilo ho viac ako 12000 podnikov v celej EÚ vrátane našich klientov.

Nový grantový program bude prebiehať aj v roku 2022, a to za ešte výhodnejších podmienok pre podnikateľov.

Ako možno príspevok na ochranné známky, dizajny a patenty využiť?

Program má za úlohu prerozdeliť sumu 16 miliónov EUR, z ktorej môže jeden podnik získať maximálne sumu 2250 EUR. Z toho 750 EUR možno získať na ochranu patentov a zvyšných 1500 EUR na ochranné známky alebo dizajny.

V porovnaní s rokom 2021 možno v roku 2022 o príspevok požiadať za účelom využitia viacerých služieb a preplatenie sa vzťahuje okrem administratívneho poplatku za podanie prihlášky, aj na poplatok za dodatočné triedy tovarov alebo služieb v prípade ochranných známok, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ v prípade dizajnov.

Pri nasledovných službách môže byť poplatok preplatený vo výške 75 %:

Pri nasledovných službách môže byť poplatok preplatený vo výške 50 %:

  • Prihláška ochrannej známky v krajine mimo EÚ
  • Prihláška dizajnu v krajine mimo EÚ
  • Poplatok za vyznačenie krajiny mimo EÚ
  • Prihláška patentu na národnej úrovni

Príklady využitia príspevku

Na administratívnom poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky EÚ prihlásenej pre 4 triedy tovarov alebo služieb ušetríte zo sumy 1200,- EUR až 900,- EUR, čiže nakoniec by ste zaplatili len 300,- EUR na registračných poplatkoch.

Pri podaní 2 prihlášok ochrannej známky EÚ, z ktorých obe by mali 2 triedy tovarov alebo služieb, by ste z administratívneho poplatku 1800,- EUR zaplatili len 450,- EUR.

Pri podaní žiadosti o zápis dizajnu Spoločenstva možno ušetriť na administratívnom poplatku približne 260,- EUR.

Príspevok možno využiť aj na zníženie poplatku za podanie národnej prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu v jednotlivých krajinách vrátane Slovenskej republiky. Tiež ho možno využiť na podanie viacerých prihlášok.

Kedy možno o príspevok požiadať?

O poskytnutie príspevku možno požiadať kedykoľvek od 10.01.2022 do 16.12.2022.

Kto môže o príspevok požiadať?

O príspevok môže požiadať existujúci malý alebo stredný podnik so sídlom v EÚ alebo splnomocnený zástupca takého podniku.

Ak zvažujete alebo plánujete prihlásenie ochrannej známky alebo dizajnu, rok 2022 prináša výbornú príležitosť tento plán uskutočniť s možnosťou ušetriť veľkú časť finančných nákladov.

V prípade záujmu o podanie žiadosti o príspevok, prihlásenie ochrannej známky alebo dizajnu s asistenciou našej kancelárie, nás kedykoľvek kontaktujte. Radi Vám pomôžeme.

Autor: JUDr. Erik Špila, Kompan k. s. advokátska kancelária