Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Ochranná známka v SR

Každá úspešná značka začala svoju cestu prihlásením ochrannej známky vo svojej domovskej krajine. Ak chcete na Slovensku rozbehnúť vlastnú značku, investovať do jej marketingu a ochrániť investície a čas, ktorý ste do tohto procesu vložili, je slovenská ochranná známka pre Vás dobrým začiatkom. Ochranu môžete neskôr rozšíriť aj do ďalších krajín.

Výhody registrácie slovenskej ochrannej známky u nás

 • Cena od 280,- EUR
 • Poradenstvo pred podaním prihlášky
 • Jednoduchý proces objednania služby
 • Dokumenty na podpis k dispozícii ihneď
 • Ochrana platí na celom území SR
 • Skoré získanie práva priority
 • Platnosť známky je 10 rokov
 • Spracovanie zoznamu tovarov a služieb
objednajte on-line

Doba registrácie ochrannej známky

Doba registrácie závisí najmä od toho, aký rozsah ochrany si pred podaním prihlášky ochrannej známky zvolíte, ako kvalitne a dôsledne je spracovaná prihláška a tiež od toho, či podá niekto proti Vašej prihláške námietky alebo pripomienky.


Štandardne trvá konanie o prihláške známky v SR 5 – 7 mesiacov. Dĺžka trvania je ovplyvnená najmä pomerne dlhými zákonnými lehotami vzťahujúcimi sa na konanie. Dobu počas ktorej čakáte na zápis známky do registra vieme však skrátiť dôkladnou prípravou pred podaním prihlášky, a to napríklad dobrou voľbou chránených tovarov a služieb, kvalitnou rešeršou starších označení a vhodným výberom typu prihláseného označenia. V tomto Vám vieme poskytnúť potrebnú pomoc.

Predpokladané náklady

Základné služby súvisiace s prihlásením slovenskej ochrannej známky vrátane správneho poplatku Vás u nás vyjdú 280,- EUR.


V predpokladaných nákladoch je zahrnuté:

 • zaplatenie správneho poplatku pre 3 triedy tovarov alebo služieb,
 • príprava a podanie prihlášky ochrannej známky,
 • posúdenie zápisnej spôsobilosti,
 • základné poradenstvo s výberom vhodného typu známky,
 • zastupovanie pred príslušným úradom,
 • zaslanie osvedčenia o zápise ochrannej známky.
 • spracovanie zoznamu tovarov a služieb

V kalkulácii nákladov nie je zahrnuté spracovanie komplexnej rešerše na staršie označenia, spracovanie vyjadrenia k námietkam v prípade námietkového alebo iného sporu, spracovanie vyjadrenia k námietkam úradu ani osobná konzultácia. Tieto a ďalšie služby naceňujeme individuálne pre každý jeden prípad s ohľadom na potreby klienta.

Priebeh konania o registrácii slovenskej ochrannej známky u nás

1

Objednávka

Prejavíte záujem o naše služby zadaním on-line objednávky alebo telefonicky. Objednávku vám potvrdíme.
2

Údaje o ochrannej známke

Doplníte nám detaily ochrannej známky a ďalšie Vaše údaje ako jej prihlasovateľa prostredníctvom jednoduchého on-line formulára, e-mailom alebo na osobnom stretnutí. Na ich základe spracujeme dokumenty, ktoré Vám na počkanie odovzdáme alebo e-mailom pošleme na podpis. Odovzdáme Vám aj faktúru na úhradu.
3

Príprava a podanie prihlášky

Po doručení Vami podpísaných dokumentov a úhrade faktúry spravíme všetky dohodnuté kroky pred podaním prihlášky pre zabezpečenie Vašich práv. Vykonáme tak rešerš na staršie označenia, spracujeme pre Vás zoznam tovarov alebo služieb, ktoré majú byť chránené a prípadne poskytneme ďalšie poradenstvo. Následne spracujeme a podáme prihlášku ochrannej známky.
4

Konanie o prihláške

Zastupujeme Vás v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, komunikujeme s ním a informujeme Vás o stave konania.
5

Registrácia

Informujeme Vás o tom, že Vaša známka bola zaregistrovaná a zašleme Vám osvedčenie o zápise ochrannej známky.

Objednávka služby - Ochranná známka v SR

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.