Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Digitálny priestor a nová generácia ochranných známok

  • Aktuality
  • Digitálny priestor a nová generácia ochranných známok
  • 02.11.2021

Nebolo tomu dávno, keď boli ochranné známky len označeniami, ktoré ľudia vnímali nad dverami obchodov, na automobiloch, na svojich obľúbených hodinkách či pri kúpe obľúbeného nápoja. Príchod digitálnej doby tento stav významne zmenil.

Vznik digitálneho sveta a nové možnosti, ktoré digitálna doba prináša, umožnil aj nový spôsob uplatnenia ochranných známok. Tie už vďaka digitálnemu priestoru, novým technológiám, digitálnym produktom a službám vnímame úplne iným spôsobom, avšak základná funkcia ochrannej známky – funkcia odlišovacia – zostáva zachovaná.

Jedným z najčastejších momentov, kedy ako spotrebitelia vnímame ochrannú známku v digitálnom priestore, je prostredníctvom ikony jednotlivých aplikácii alebo videohier, a to na obrazovkách našich smartfónov, počítačov alebo televízorov.

ochranná známka pre ikony aplikácií

Tieto ikonky sú dnes už v digitálnom priestore všade. Každá appka má po nainštalovaní na smartfón svoju spúšťaciu ikonku, každá videohra alebo akýkoľvek iný softvér má taktiež svoju ikonku. Rovnako aj každý operačný systém má svoje dištinktívne ikonky, podľa ktorých vieme rozpoznať o aký operačný systém ide. Ďalšie ikonky môžeme nájsť priamo vo vnútri samotných aplikácii alebo hier.

ochranná známka pre ikony hier

Okrem toho, že môže ikona vo väčšine prípadov slúžiť ako ochranná známka a rozlišovať tak Vašu aplikáciu od aplikácie konkurencie, častým spôsobom ochrany je aj prostredníctvom registrovaného dizajnu, ktorý chráni novosť a osobitý charakter ikony.

Registrácia dizajnu má viacero výhod v porovnaní s registráciou ochrannej známky. Jednou z nich je práve všeobecne rýchlejší proces registrácie a tým rýchlejšie získanie postavenia majiteľa registrovaného dizajnu. Ako dizajn možno registrovať aj celé užívateľské rozhranie (z ang. user interface v skr. UI).

registrácia dizajnu uživateľského rozhrania

Nevýhodou pri podávaní žiadosti o zápis dizajnu oproti prihláške ochrannej známky je, že prihlasovaný dizajn musí spĺňať, okrem iného, podmienku novosti. To znamená, že zhodný dizajn nemal byť pred podaním žiadosti o zápis dizajnu sprístupnený verejnosti. Výnimkou je 12-mesačné obdobie pred dňom vzniku práva prednosti, kedy pôvodca mohol mať svoj dizajn sprístupnený verejnosti.

Pokiaľ si chce podnikateľský subjekt udržať svoje postavenie a rast v digitálnej dobe, musí dbať na ochranu svojich práv aj v digitálnom priestore. Na to, aby ste si vybudovali, prípadne zachovali silnú značku aj v digitálnom svete, odporúčame dodržiavať týchto

Sedem zásad optimálnej ochrany značky v digitálnom priestore:

  1. Buďte originálni.

Inak povedané, nekopírujte to, čo už niekto vytvoril pred Vami. Môžete sa inšpirovať, avšak Vaša značka a produkt majú byť niečo originálne a pútavé, niečo čo Vás odlíši od konkurencie.

  1. Používajte logo svojej spoločnosti.

V digitálnom priestore môžete používať firemné logo rovnako na označenie tovarov alebo služieb ako v reálnom svete. Správnemu používaniu loga venujte rovnako dôslednú pozornosť ako pri jeho používaní v reálnom svete, pretože v opačnom prípade môžete o svoje známkové práva dôjsť. Radi Vám so správnym používaním značky poradíme.

  1. Pred registráciou buďte obozretní.

Prvým krokom k úspešnej registrácii dizajnu alebo ochrannej známky je dôkladný prieskum starších práv. Ten môže minimalizovať riziko toho, že by ste sa pokúsili registrovať niečo, čo už vlastní niekto iný. Vyhnete sa tak potenciálnemu sporu a mnohým ďalším nepríjemnostiam.

  1. Používajte dištinktívne označenie.

Je bežnou praxou, že prihlasovateľ ochrannej známky si chce ako ochrannú známku prihlásiť niečo, čo je pre danú oblasť úplne všedným označením. Príkladom je napríklad bežná ikonka telefónu pre softvér alebo obrázok praclíka pre oblasť potravinárstva. Takéto označenia spotrebitelia nedokážu vnímať ako ochrannú známku a preto nie sú dobrou voľbou pokiaľ chcete byť pre svojich zákazníkov zapamätateľný. Tiež neodporúčame používať označenia opisujúce funkciu alebo technickú povahu daného produktu.

  1. Používajte unikátne sfarbenie.

Unikátny výber farebnej kombinácie vie nielen upútať potenciálneho užívateľa aplikácie alebo iného digitálneho produktu ale pomôže Vám odlíšiť sa od tisícov ďalších aplikácii, ktoré používajú spravidla generické alebo málo pútavé farby pre svoje appky.

  1. Chráňte svoju značku.

V dnešnej dobe, kedy často platí, že už včera bolo neskoro, je mimoriadne dôležité postarať sa o ochranu svojich práv včas. Keď nie včas, tak aspoň čo najskôr. V digitálnom svete môže Váš nápad veľmi rýchlo využiť niekto iný a bez správne nastavenej ochrany duševného vlastníctva sa proti takýmto zásahom nedokážete brániť. Preto odporúčame registrovať ochranné známky alebo dizajny čo najskôr, pretože v dnešnom svete, kde práve duševné vlastníctvo má väčšiu hodnotu ako hmotný majetok(pre startupy do platí stonásobne) platí zásada práva priority – ten čo príde prvý, ten má výhodu oproti tým, ktorí prídu po ňom.

  1. Dbajte na svoje práva.

Registráciou ochrannej známky alebo dizajnu ochrana práv nekončí. Pravidelne monitorujte či sa Vás niekto nesnaží kopírovať alebo inak zasahovať do Vašich práv, pretože ak budete pasívni, môžete o svoje práva k ochrannej známke alebo dizajnu prísť. Buďte preto aktívni a konzultujte každé potenciálne porušenie práv s odborníkom na príslušnú právnu oblasť.

V prípade Vášho záujmu o naše služby alebo viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Na požiadanie spracujeme individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude reflektovať Vaše požiadavky.

 

Autor: JUDr. Erik Špila, Kompan k. s. advokátska kancelária

 

Zdroje: