Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zrýchlená registrácia dizajnu v SR

  • Aktuality
  • Zrýchlená registrácia dizajnu v SR
  • 20.06.2021

Jednou z najčastejších otázok našich klientov je práve otázka týkajúca sa rýchlosti zápisu dizajnov alebo ochranných známok do príslušného registra. Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „Úrad“) vyvíja v posledných rokoch viaceré aktivity smerujúce k urýchleniu zápisových konaní a ich celkovej modernizácii. Jedným z prvých krokov bolo zavedenie zrýchleného postupu zverejnenia prihlášky ochrannej známky, o ktorom sme v minulosti informovali.

Najnovšou novinkou, ktorú Úrad zaviedol, je zrýchlený postup zápisu dizajnu do registra dizajnov. Cieľom je skrátenie doby medzi podaním žiadosti o zápis dizajnu a samotným vykonaním zápisu do registra zo strany Úradu.

Po splnení Úradom stanovených podmienok, má byť dizajn zapísaný v registri do 45 pracovných dní. Túto lehotu síce nepovažujeme za veľmi pokrokovú v porovnaní s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý zapisuje dizajny do registra spravidla v priebehu 2 – 3 týždňov od podania žiadosti o zápis, avšak ide o dobrý krok z hľadiska právnej istoty samotných žiadateľov o zápis. Žiadateľ si môže tiež overiť, či jeho žiadosť je spracovávaná v zrýchlenom režime priamo v online protokole danej žiadosti o zápis dizajnu.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť, aby bol jeho dizajn zapísaný do registra v zrýchlenom konaní sú nasledovné:

  • Žiadateľ má na portály slovensko.sk aktitovanú elektronickú schránku na doručovanie.
  • Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického formulára Úradu, ktorý je zverejnený na ústrednom portály verejnej správy.
  • Vyobrazenie dizajnu musí byť vo formáte .jpg s rozlíšením aspoň 300 DPI a s najkratšou stranou vyobrazenia minimálne 8 cm.
  • Správny poplatok za podanie žiadosti musí byť uhradený bankovým prevodom najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o podaní, a to so správnymi platobnými údajmi, ktoré sú uvedené v potvrdení o podaní žiadosti.
  • Žiadateľ použije pri získaní určenia výrobku a zatriedenia dizajnu vyhľadávací nástroj DesignClass.
  • Ak žiadateľ uplatňoval prioritu zo skoršej žiadosti o zápis dizajnu, musí už samotná prihláška obsahovať doklad o priorite.

Úrad uskutočňuje formálny aj vecný prieskum žiadosti aj v prípade, keď žiadosť spĺňa podmienky zrýchleného konania. Inými slovami, žiadosť o zápis dizajnu musí spĺňať rovnaké zákonné požiadavky ako doteraz.

Máte záujem o zrýchlenú registráciu dizajnu?

Ak máte záujem o podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra, a to či už v rámci SR, EÚ alebo iných krajín sveta, radi Vám pomôžeme a pripravíme všetko tak, aby ste mohli získať právnu ochranu Vášho dizajnu čo najskôr. Ponúkame Vám individuálny prístup pri každej žiadosti o zápis dizajnu. Vysvetlíme Vám celý postup a zabezpečíme podanie žiadosti prostredníctvom zrýchleného konania.

Zdroj: https://www.indprop.gov.sk/?fasttrack-dizajny 

Autor: JUDr. Erik Špila, Kompan k. s. advokátska kancelária