Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Medzinárodný zápis ochrannej známky

V prípade ak rozširujete alebo plánujete rozšíriť svoju značku do viacerých krajín aj mimo EÚ a hľadáte vhodné riešenie pre jej ochranu, je pre Vás medzinárodný zápis ochrannej známky ideálnou voľbou. Ušetrí čas v porovnaní s tým, keby ste podávali prihlášky v každej krajine záujmu samostatne. Ide o spôsob ochrany vďaka ktorému môžete získať známkovú ochranu vo viac ako 120 krajinách sveta.

Výhody medzinárodného zápisu ochrannej známky u nás

 • Cena od 300,- EUR (bez správnych poplatkov)
 • Poradenstvo pred podaním prihlášky
 • Jednoduchý proces objednania služby
 • Dokumenty na podpis k dispozícii ihneď
 • Ochranu možno získať vo viac ako 120 krajinách sveta
 • Platnosť známky je 10 rokov
 • Nemusíte podávať prihlášky v každej krajine záujmu
 • Vybavíte ochrannú známku na jednom mieste pre celý svet
objednajte on-line

Doba konania o medzinárodnom zápise ochrannej známky

Doba registrácie závisí najmä od toho, aký rozsah ochrany si pred podaním prihlášky ochrannej známky zvolíte, pre ktoré krajiny si ochranu zvolíte, ako kvalitne a dôsledne je spracovaná prihláška a tiež od toho, či podá niekto proti Vašej prihláške námietky alebo pripomienky v jednotlivých krajinách.


Pri žiadosti o medzinárodný zápis je potrebné počítať s dobou registrácie od jedného roka a vyššie v závislosti od toho, pre aké krajiny chcete mať svoju značku chránenú. Každá krajina totiž rozhoduje o udelení alebo neudelení ochrannej známky samostatne. Dĺžka trvania je ovplyvnená najmä pomerne dlhými legislatívnymi lehotami vzťahujúcimi sa na konanie a viacúrovňovým zložitým procesom, ktoré toto konanie o medzinárodnom zápise ochrannej známky predstavuje. Dobu počas ktorej čakáte na medzinárodný zápis ochrannej známky vieme však skrátiť dôkladnou prípravou pred podaním prihlášky, a to napríklad dobrou voľbou chránených tovarov a služieb, kvalitnou rešeršou starších označení a vhodným výberom typu prihláseného označenia. V tomto Vám vieme poskytnúť potrebnú pomoc.

Predpokladané náklady

Základné služby súvisiace s medzinárodným zápisom ochrannej známky Vás u nás vyjdú 300,- EUR bez správnych poplatkov.


V predpokladaných nákladoch je zahrnuté:

 • príprava a podanie prihlášky ochrannej známky,
 • posúdenie zápisnej spôsobilosti,
 • základné poradenstvo s výberom vhodného typu známky,
 • zastupovanie pred Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva,
 • zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR,
 • zaslanie osvedčenia o zápise ochrannej známky.

V kalkulácii nákladov nie je zahrnuté spracovanie komplexnej rešerše na staršie označenia, správne poplatky, spracovanie zoznamu tovarov a služieb, spracovanie vyjadrenia k námietkam v prípade námietkového alebo iného sporu, spracovanie vyjadrenia k námietkam úradu ani osobná konzultácia. Tieto a ďalšie služby naceňujeme individuálne pre každý jeden prípad s ohľadom na potreby klienta.

Priebeh procesu medzinárodného zápisu ochrannej známky u nás

1

Objednávka

Prejavíte záujem o naše služby zadaním on-line objednávky alebo telefonicky. Objednávku vám potvrdíme.
2

Údaje o ochrannej známke

Doplníte nám detaily ochrannej známky a ďalšie Vaše údaje ako jej prihlasovateľa prostredníctvom jednoduchého on-line formulára, e-mailom alebo na osobnom stretnutí. Vyberiete si krajiny, v ktorých chcete známkovú ochranu a podľa toho Vám na počkanie vypočítame výšku správnych poplatkov. Ďalej spracujeme dokumenty, ktoré Vám hneď odovzdáme alebo e-mailom pošleme na podpis. Odovzdáme Vám aj faktúru na úhradu.
3

Príprava a podanie prihlášky

Po doručení Vami podpísaných dokumentov a úhrade faktúry spravíme všetky dohodnuté kroky pred podaním prihlášky pre zabezpečenie Vašich práv. Vykonáme tak rešerš na staršie označenia, spracujeme pre Vás zoznam tovarov alebo služieb, ktoré majú byť chránené a prípadne poskytneme ďalšie poradenstvo. Následne spracujeme a podáme prihlášku ochrannej známky.
4

Konanie o prihláške

Zastupujeme Vás v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a pred Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva, komunikujeme s nimi a informujeme Vás o stave konania.
5

Registrácia

Informujeme Vás o tom, že Vaša známka bola zaregistrovaná a zašleme Vám osvedčenie o zápise ochrannej známky.

Objednávka služby - Medzinárodný zápis ochrannej známky

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.